Chinese / English / Vietnam
     
 
CNC Điều Khiển Số
Thiết Bị Đột Dập
Thiết Bị Thủy Lực
Thiết Bị Gia
Thiết Bị Gia Công
Thiết Bị Cắt, Uốn Bẻ Góc
 
Máy Ép Dầu 4 Trụ Model YSK-920B11

Mục
Đơn vị
Quy cách
Lực ép
KN
9200
Hành trình xilanh
mm
350
Lực ép xilanh
KN
4000 x 2
Lực đệm xilanh
KN
500 x 2
Lực xilanh thoát liệu
KN
200
Kích thước bàn máy
Trái phải
mm
1480
Trước sau
mm
800

     
     
PHIÊN BảN@Copyrights 2013-2030  www.sginternational.vn   TấT Cả CÁC PHIÊN BảN:CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TMDV THỊNH QUA