Chinese / English / Vietnam
     
 
Máy tiện CNC, máy phay
Thiết Bị Đột Dập
Máy bắn lỗ nhỏ
Thiết Bị Thủy Lực
Thiết Bị Laser, Máy cắt dây
Thiết Bị Gia Công
Thiết Bị Cắt, Uốn Bẻ Góc
 
Máy Ép Dầu 4 Trụ Model YSK-920B11

Mục
Đơn vị
Quy cách
Lực ép
KN
9200
Hành trình xilanh
mm
350
Lực ép xilanh
KN
4000 x 2
Lực đệm xilanh
KN
500 x 2
Lực xilanh thoát liệu
KN
200
Kích thước bàn máy
Trái phải
mm
1480
Trước sau
mm
800

     
     
PHIÊN BảN@Copyrights 2013-2030  www.sginternational.vn   TấT Cả CÁC PHIÊN BảN:CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TMDV THỊNH QUA