Chinese / English / Vietnam
     
 
CNC Điều Khiển Số
Thiết Bị Đột Dập
Thiết Bị Thủy Lực
Thiết Bị Gia
Thiết Bị Gia Công
Thiết Bị Cắt, Uốn Bẻ Góc
 
Máy Ép Dầu 4 Trụ Model Y32-1000

Mục
Đơn vị
Quy cách
Lực ép
KN
10000
Hành trình xilanh chính
mm
100
độ cao mở
mm
1400
Kích thước bàn máy
Trái phải
mm
1600
Trước sau
mm
1400

     
     
PHIÊN BảN@Copyrights 2013-2030  www.sginternational.vn   TấT Cả CÁC PHIÊN BảN:CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TMDV THỊNH QUA