Chinese / English / Vietnam
     
 
■ TUYỂN DỤNG

中文專線: 0909 604 682, 0974 617 728, 086 6005 110
售後服務:0274-6284 364/365/369
傳真:0274-6284 363
郵箱:shenggevietnam@gmail.com

Thông tin liên hệ :

Người liên hệ: 蔡汉清 Cai Han Qing

Chức vụ: Tổng giám đốc kinh doanh

Điện thoại: 0909 604 682

Người liên hệ: 叶兵 YE BING

Chức vụ: Giám đốc kinh doanh

Điện thoại: 0974 617 728

Người Liên hệ马俊华Ma Jun Hua

Điện thoại: 086 6005 110

Chức vụ: Giám đốc kinh doanh

Người liên hệ: 林学中 LIN XUE ZHONG

Điện thoại: 0937 488 145

Chức vụ: Giám Đốc Kinh Doanh

Người liên hệ: Mr. Nguyễn Công Thi

Chức vụ: Giám đốc Kinh Doanh

Điện thoại: 0933 406 971

 Người liên hệ: Mr. Nguyễn Duy Tuấn Minh

Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh

Điện thoại: 0975 827 090

Người liên hệ: Mr. Nguyễn Văn Hiếu

Chức vụ: Giám đốc Kinh Doanh

Điện thoại: 0969 476 357

Hotline:0274 376 3333
Địa chỉ: 21/1 KP.Bình Phước B, P.Bình Chuẩn, TX.Thuận An, T.Bình Dương
 PHIÊN BảN@Copyrights 2013-2030  www.sginternational.vn   TấT Cả CÁC PHIÊN BảN:CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TMDV THỊNH QUA