Chinese / English / Vietnam
     
 
■ TUYỂN DỤNG

中文專線:  0917 377 776,0909 604 682, 0974 617 728
售後服務:0274-6284 364/365/369
傳真:0274-6284 363
郵箱:yn_shengge@163.com
Thông tin liên hệ :

Người liên hệ: Mr. Nguyễn Công Thi

Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh

Điện thoại: 0933 406 971

Email: nguyencongthikt@gmail.com

Người liên hệ: Lê Thị Hương

Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh

Điện thoại: 0866 643 303

Người liên hệ: Ms. Huỳnh Thị Như Ngọc

Chức vụ: Trợ lý KD

Điện thoại: 0937 488 145

 Người liên hệ: Mr. Nguyễn Duy Tuấn Minh

Chức vụ: Giám Đốc Kinh Doanh

Điện thoại: 0975 827 090

Email: nguyenduytuanminh@gmail.com

Hotline:0274 376 3333
Địa chỉ: 21/1 KP.Bình Phước B, P.Bình Chuẩn, TX.Thuận An, T.Bình Dương
 PHIÊN BảN@Copyrights 2013-2030  www.sginternational.vn   TấT Cả CÁC PHIÊN BảN:CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TMDV THỊNH QUA